Homekoiran käyttö rakennustarkastuksissa

Homekoirista käytävä keskustelu on yleistynyt niin kovasti, että Rakennustarkkailija haluaa tuoda esille omat näkemyksensä asiasta, vaikka ei olekaan koiraihminen. Suosittelen ensi sijassa pätevän kosteus- ja homevauriotutkijan käyttämistä ongelmarakennuksissa, mutta myös homekoiran käyttämisellä on puolensa varsinkin alkukartoituksessa. Eihän sillä ole väliä, miten home-epäily voidaan varmentaa, kunhan se vain saadaan varmennettua. Seuraavana on Rakennustarkkailijan suositukset homekoirien käyttämisestä rakennusten tarkastamisessa (helmikuun 2016 tilanteen mukaan). Artikkelia on päivitetty 24.10.2016 (kirjoitettu sinisellä värillä). 28.2.2017 on artikkeliin tehty pieniä tarkistuksia. 19.4.2017 on lisätty linkit jutun loppuun Ylen sivuilla olevaan kahteen artikkeliin.

Hometarkastuksia tekevän koirakon (ohjaaja ja koira) tulisi omata seuraavat pätevyydet:

  1. Homekoiraohjaajan ammatillinen koulutus Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Kannuksen toimipisteessä, tai jonkin muun oppilaitoksen antama vastaava pätevyys.
  2. Tasotarkastuskokeiden hyväksytty suorittaminen Suomen Homekoirayrittäjät ry:n testien mukaan, tai jonkin muun vastaavan, yleisesti hyväksytyn tasotestin suorittaminen (esim. Keski-Pohjanmaan ammattiopiston antama todistus).

Tällä hetkellä on Suomessa ainakin kaksi homekoirayhdystä: Suomen Homekoirayhdistys: http://www.suomenhomekoirayhdistys.fi/ ja Suomen Homekoirayrittäjät: http://www.homekoirat.info/

Luonnollisesti edellä mainitut pätevyydet eivät poissulje sitä tosiasiaa, että myös itseoppineissa ja pitkään alalla toimineissa homekoirayrittäjissä on vastaavan pätevyyden omaavia koirakoita. Asiakkaan kannalta edellä määritellyt kaksi selkeää kriteeriä toivon mukaan helpottavat homekoirayrittäjän valintaa, mikäli sellaista halutaan käyttää.

Oleellista homekoirakartoituksissa on ymmärtää, että koira ilmoittaa (merkkaa) vain paikat, missä se tunnistaa sille opetetun homeen hajun. Tämä ei kerro vielä mitään vaurioiden laajuudesta tai siitä, mitä seuraavaksi tehdään. Jatkotutkimukset tulee aina teettää kosteus- ja homevaurioihin erikoistuneella kuntotutkijalla.

Kuntotutkijoilla on omat epäviralliset pätevyysmenettelynsä, mm. kosteusvaurion kuntotutkijat, pätevöityneet kosteudenmittaajat ja rakennusterveysasiantuntijat. Kosteusvaurioiden korjaussuunnittelijan pätevyyksistä on ympäristöministeriö antanut omat viranomaismääräykset ja ohjeistukset. Terveydensuojelulain nojalla on sosiaali- ja terveysministeriö antanut asetuksen ”asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista”.

Homekoirien historiaa

Homekoiria on käytetty 1980-luvulta lähtien. Esimerkiksi Ruotsista on lehtiartikkeli  Svenska Dagbladetista (16.6.1985), jossa otsikkona on ”Homekoirat uusi vientiartikkeli”. Jutun mukaan kyseessä oli Ruotsin ja ehkäpä myös maailman ensimmäinen homekoira (schäfer Mia). Artikkelista käy ilmi, että jo vuodesta 1978 on Ruotsissa käytetty ns. lahokoiria puhelinpylväiden tutkimisessa. Ruotsissa on tälläkin hetkellä useita yrityksiä, jotka tekevät hometarkastuksia koirien avulla.

Myös Suomessa on koiria koulutettu lahon tunnistamiseen jo 1980-luvulla. Tuolloin lattiasienivauriot olivat erittäin yleisiä peruskorjatuissa taloissa ja eräät koiranomistajat opettivat koiriaan sienten etsimiseen. Tuolloin ei Suomessa, kuten ei muissakaan maissa vielä puhuttu kovinkaan paljon homeesta tai homevaurioista. Ne keskustelut olivat vasta tulollaan Ruotsin kautta Suomeen.

Homekoirien koulutus on Suomessa perustunut pääasiassa innokkaisiin koiraharrastajiin, jotka ovat kouluttaneet koiriaan homeiden tunnistamiseen ja sen jälkeen pyrkineet käynnistämään eri laajuista yritystoimintaa osaamiseensa liittyen. Varsinaista valvottua koulutusta, saati sitten laatumääritteitä homekoiran käyttämiseen ei ole ollut.

Homekoirien käytön ohjeistukset rakennustarkastuksissa

Ympäristöministeriön Kosteus- ja hometalkoiden yhteydessä on vuonna 2013 tuotettu kaksi homekoiriin liittyvää julkaisua ”Homekoiraohjaajan toimintaohje” ja ”Homekoiran käyttö kiinteistössä esiintyvien mikrobiperäisten hajujen tarkastuksessa – Tilaajan ohje”. Julkaisut löytyvät Kosteus- ja hometalkoiden nettisivuilta (oppaiden kovasti odotettujen uusien versioiden odotetaan valmistuvan vuoden 2023 aikana). Linkit julkaisuihin ovat tämän jutun lopussa.

Tilaajan ohje. Ohjeessa on selvitetty asioita, joita tilaajan tulee ottaa huomioon tilausta tehdessään ja mitä homekoirayrittäjän tulee tiedottaa tilaajalle. Myös vastuukysymyksiä on käsitelty, mutta varsin suppeasti. Vastuissa viitataan kuluttajansuojalakiin.

Huomautus. Rakennustarkkailijan mielestä vastuukysymyksiin kuuluisivat esimerkiksi tapaukset, joissa koira on paikantanut hometta, mutta sitä ei lopulta löydetäkään. Yleisenä ongelmana vanhemmissa rakennuksissa on, että niissä kovin usein löydetään hometta joissakin rakenteissa. Kun koira paikantaa homeen, niin onko esimerkiksi myyntitilanteessa kyse automaattisesti hometalosta, jonka myyntiä ei saada eteenpäin ilman merkittäviä kuntotutkimuksia. Tällainen ”hometaloleima”  on taloudellisesti  merkittävä asia, ja siihen tulisi mielestäni ottaa kantaa vastuukysymyksissä. Yrittäjän mahdollisuudet korvata virheistä aiheutuvia vahinkoja ovat ymmärrettävästi varsin rajalliset.  Entäpä tilanteet,  joissa ei löydetä mitään oleellista vauriota. Kohteen ”hometaloleima” ei kuitenkaan ole poispyyhitty. Homekoirayrittäjien tulee tarkoin harkita tätä problematiikkaa.

Homekoiraohjaajan toimintaohje. Ohjeessa on esitelty ohjaan tehtävät, kirjallinen raportointi ja homekoiraohjaajan vastuut. Vastuukohdassa on asia esitetty jonkin verran laajemmin kuin tilaajan ohjeessa, toteamalla mm. ”Tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii palveluksessa olevan virheen vuoksi. Korvausvelvollisuus käsittää virheestä tilaajalle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon. Välillisen vahingon toimeksisaaja on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan”.

Huomautus. Rakennustarkkailijan mielestä jää epäselväksi, mitä em. virheellä lopulta tarkoitetaan. Todellisen vastuuongelman ilmaantuessa se joudutaan todennäköisesti (valitettavasti) ratkomaan oikeusteitse.

Homekoirien koulutus ja tasotarkastukset

Suomessa homekoirakoulutusta annetaan Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Kannuksen yksikössä. Ensimmäinen kurssi aloitettiin 2010 ja saatiin päätökseen 2012. Kolmas kurssi valmistui joulukuussa 2015. Koulutus kestää noin vuoden, ja kerrallaan otettavien opiskelijoiden määrä on noin 14 /Sanomalehti Ilkka/. Koulutuksen lopuksi osallistujille järjestetään koulun toimesta tasotesti, josta saa erillisen todistuksen. Vuoteen 2016 mennessä valmistuneita on noin 40 – 50 henkeä. Koulutus on jatkuvaa toimintaa (alla olevasta linkistä saa tarkempaa tietoa menossa olevasta koulutuksesta).

https://www.kpedu.fi/hakijalle/koulutustarjonta/koulutus/homekoiraohjaaja_(l4493)

Tasotarkastusmenettely. Homekoirille (yhdistykseen kuuluvat) on laadittu tasotarkastusmenettely vuonna 2014 Suomen Homekoirayrittäjät ry:n toimesta. Testi on kolmipäiväinen sisältäen kirjallisia kokeita ja etsintäkokeita. Homekoirayrittäjien nettisivuilla on esitetty, miten tasotarkastus toteutetaan. Vuodessa on kolme erillistä testikertaa ja lisäksi kaksi erillistä rästipäivää sekä yksi varapäivä. Vuodessa testataan enintään 12 koirakkoa. Yhdistyksen myöntämä sertifikaatti on voimassa kaksi vuotta, eli koirat on testattava joka toinen vuosi.

Muita asioita homekoiratarkastuksista

Viranomaistehtävissä (terveydensuojelulaki, kuntien terveystarkastajat) ei ilmeisesti homekoiratarkastuksia käytetä, koska niiden toiminta ei ole viranomaisen hyväksymää.

Ensimmäiset Homekoirayrittäjien tasotestit tehtiin vuonna 2015. Sanomalehti Ilkan artikkelissa tuodaan esille, että homekoiratarkastuksissa havaitaan hometta noin 10-20 %:ssa kohteista. Lehtiartikkelin mukaan selvityksen vaikeutena on ilmavirtojen mukana kulkeutuva homeen haju esimerkiksi rakennuksen alapuolisesta maaperästä, jossa homeita yleensä on jo luonnostaan.

Huomautus. Rakennustarkkailija toteaa, että vanhoissa rakennuksissa on miltei aina ilmavuotoja etenkin lattianrajoissa, ja toisaalta rakennuksen sisäpuolella on myös miltei aina alipaine ainakin rakennuksen alaosissa, joten tässä on homekoiraohjaajalle melkoisen vaativa paikka järkevän analyysin tekemiselle. Lisäksi rakennuksen painesuhteista on muistettava, että jo rakennusmääräysten mukaan rakennuksen sisällä tulisi vallita lievä alipaine, jottei kostea sisäilma pääse tunkeutumaan rakenteisiin aiheuttamaan kosteusvaurioita.

Lähteitä ja linkkejä (nettilinkit avautuvat uuteen ikkunaan)

Lisätty 19.4.2017. Ylen sivuilta kaksi juttua homekoirista. Lisätty linkki Senaatti-kiinteistöistä 21.9.2020.

Homekoirien koulutuksen suosio kasvaa – buumi tuo alalle myös riittämättömästi koulutettuja koiria ja ohjaajia. http://yle.fi/uutiset/3-9523980

Homekoira kannattaa valita tarkkaan – myös koiran työterveydestä täytyy huolehtia. http://yle.fi/uutiset/3-9572005

Sanomalehti Ilkka (21.9.2015). Homekoirien koulutuksella on kysyntää.

Sanomalehti Ilkka (21.9.2015), Haista home!

Yle (27.1.2012). Maan ensimmäiset homekoiraohjaajat valmistuvat. http://yle.fi/uutiset/maan_ensimmaiset_homekoiraohjaajat_valmistuvat/5061015

Senaatti-kiinteistöt tarkastaa kohteitaan homekoirien avulla. https://www.senaatti.fi/2019/01/09/senaatti-vahvistaa-koiratoimintaa-sisaolosuhteiden-varmistamisessa/

Senaatti-kiinteistöt. Mitä olet aina halunnut tietää homekoirista. https://www.senaatti.fi/kaikki-mita-olet-aina-halunnut-tietaa-homekoirista/

Home- ja Kosteustalkoissa tuotettua materiaalia:

https://www.hometalkoot.fi/guides

  • Homekoiran käyttö kiinteistössä esiintyvien mikrobiperäisten hajujen tarkastuksessa – Tilaajan ohje,  2013.
  • Homekoiraohjaajan toimintaohje, 2013.

Karoliina Viitamäki. Homekoiratoiminta ja sen kehittäminen. Metropolia ammattikorkeakoulu. 2013. Opinnäytetyö YAMK. http://www.theseus.fi/handle/10024/61108

Muuta aiheeseen liittyvää:

Tenhunen, Hannu. Vaihtoehtoinen menetelmä homekoiran kouluttamiseen. Opinnäytetyö, Rakennusterveys 2013. 54 s.

Dickoff von, Martti. Homekoiran käyttö kiinteistötarkastuksissa. Aducate Reports and Books 5/2011. 60 s.

Advertisement
Kategoria(t): Yleinen Avainsana(t): , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s